Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Bert Ooms krijgt "Erepenning gemeente Wassenaar"

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Theater De Warenar op donderdag 10 januari werd aan onze oud-fractievoorzitter Bert Ooms door burgemeester Frank Koen de ‘Erepenning der gemeente Wassenaar’ uitgereikt. Bert ontving de erepenning voor zijn maatschappelijke en culturele verdiensten voor de Wassenaarse gemeenschap in het algemeen en voor zijn politieke verdiensten in het bijzonder.
In november 2018 heeft Bert na sinds 2002 actief te zijn geweest in de Wassenaarse politiek, zijn functie als fractievoorzitter van Lokaal Wassenaar! neergelegd. Bert was tevens vele jaren plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad."

Daarnaast is Bert jarenlang voorzitter geweest van de Muziekvereniging Excelsior en lid van de Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar In 2007 was hij een van de oprichters van de Stichting Kerstfonds Wassenaar. Daarnaast is hij al meer dan tien jaar voorzitter van de Stichting Muilwijk Ooms. Met deze Stichting haalde hij de hoogvlieger-dag naar Wassenaar.

In 2016 ontving Bert een koninklijke onderscheiding.

Vanwege de vele bijzondere verdiensten van Bert en zijn jarenlange onvermoeibare inzet voor de Wassenaarse gemeenschap met name als volksvertegenwoordiger, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten hem de ‘Erepenning der gemeente Wassenaar’ toe te kennen.

Coalitiepartijen verstevigen onderlinge band

Vrijdag 23 november kwamen de fracties (raads- en commissieleden), wethouders en de besturen van de Wassenaarse coalitiepartijen VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 en fractie Mulder bij elkaar in het Deijlerhuis. Ruim 30 mensen van verschillende partijen die allemaal op hun manier actief zijn in Wassenaar verdiepten zo hun relaties en bespraken actualiteiten. Dat Wassenaar weer een Kroonbenoemde burgemeester krijgt en de Wassenaarse zelfstandigheid is geborgd waren natuurlijk veel besproken onderwerpen.

Rust in bestuur is belangrijk
Wethouders en raadsleden zien elkaar natuurlijk geregeld bij vergaderingen en bijeenkomsten. De bestuursleden van de politieke partijen zien elkaar echter zelden. Lokaal Wassenaar! nam het initiatief om alle wethouders, fractieleden én bestuursleden van de coalitiepartijen bij elkaar te halen. Voor degelijk bestuur zonder gedoe is onderling respect en begrip heel belangrijk. Deze middag hadden de politici volop ruimte om elkaars ideeën, standpunten en argumenten aan te horen, zonder gelijk in debat te komen.

Belangrijke dossiers op tafel
Met 16 van de 21 raadszetels heeft de coalitie een stevig mandaat van de kiezers gekregen. Dat is nodig, want Wassenaar staat voor een aantal serieuze uitdagingen. De groene bufferzone van Valkenburg, aanpak van de verkeersproblemen, investeringen in de “Winkelhaak”, de nieuwe sporthal en de broodnodige bezuinigingen zijn slechts enkele in het oog springende dossiers waarover de coalitiepartners consensus moeten bereiken. Betrokken partijen realiseren zich dat ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om Wassenaar nog mooier te maken. Deze bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan de goede onderlinge verstandhouding.

Website bijgewerkt op 25 januari 2019

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

13-12-2018

Algemene Leden Vergadering

Op 7 maart 2019, aanvang 20.00 uur, zal in de Warenar een ALV worden gehouden. Nadere details en informatie volgen.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.