Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Interview met fractievoorzitter Fred Weyn

Door onze fractievoorzitter Fred Weyn werd een interview gegeven voor Midvliet TV.
U kunt dat via onderstaande link bekijken.

https://www.midvliet.nl/televisie/uitzending-gemist-televisie/video/1517-politiek-in-beeld-lokaal-wassenaar

Begroting 2021 in corona tijd

Lokaal Wassenaar complimenteert het college van burgemeester en wethouders om in deze tijd vol onzekerheden überhaupt tot een inzichtelijke en sluitende begroting te komen. Veel gemeenten zijn hierin niet of nauwelijks geslaagd. Een begroting die bovendien duidelijk aangeeft waar we staan en wat we mogen verwachten. Dit is het 3e jaar van dit college. Er is al veel bereikt. Deze begroting maakt dat Wassenaar een prima dorp blijft om te wonen en werken.

Lokaal Wassenaar heeft met de collegepartners belangrijke zaken opgestart, zoals een nieuwe sporthal, nieuwe gymzaal en het centrum verbeterplan. Daarnaast zal de uitvoering van de nieuwe woonvisie daadwerkelijk tot meer woningen voor Wassenaarders leiden.
Tot 2024 staan zo’n €43 miljoen aan investeringen begroot. Wassenaar is financieel gezond en heeft voldoende geld, maar de spaarpot heeft een bodem. Lokaal Wassenaar blijft kritisch kijken naar de investeringen; ze moeten structureel bijdragen aan Wassenaar, maar ook financieel draagbaar zijn en niet ten koste gaan van andere belangrijke zaken. Bovendien zijn we kritisch t.a.v. de uitvoeringsplanning. Het moet wel realistisch blijven.

De begroting kent drie financiële uitdagingen: de kosten jeugdzorg, een lagere bijdrage van het rijk en corona. Dit vraagt om in 2021 scherp op te letten indien het financieel toch tegen zit. Door innovaties in de aanpak van de jeugdzorg zijn de kosten daar wat te temperen.
Met een eigen ambtelijke organisatie - los van Voorschoten - kunnen we aan de toekomst bouwen. Er zal hard moeten worden gewerkt om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten, waar mensen graag willen werken. Lokaal Wassenaar ziet mogelijkheden voor een bestuurscentrum in de Paauw, (zodat het huidige gemeentekantoor vrij komt voor woningbouw), maar benadrukt dat er nog de nodige obstakels moeten worden geadresseerd, o.a. verkeer, parkeren, draagvlak in de buurt en de Paauw als cultureel erfgoed.

‘Corona’ betekent nu minder verkeer en vertraging bij het verkeersonderzoek naar het sluipverkeer door Wassenaar. Lokaal Wassenaar vindt dat er snelheid moet worden gemaakt met reeds bekende mogelijkheden om sluipverkeer tegen te gaan en optimaal gebruik moet worden gemaakt van de kennis van groepen als Keer Verkeer.

Duurzaamheid en energietransitie hebben voortdurend aandacht nodig. Door maatregelen moeten we de grote achterstand in Wassenaar t.a.v. van hernieuwbare elektriciteit snel weg werken.

Samenvattend zien wij veel positiefs en hebben het vertrouwen dat het college van B&W ook de komende periode de daadkracht en inzet, die we ook bij corona hebben gezien, gaat voortzetten.

Website bijgewerkt op 12 december 2020

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.