Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Motie Ivicke lost niets op

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 september is met 10 stemmen voor en 9 tegen de motie van VVD en CDA aangenomen die oproept tot ‘Aanpakken krakers en ontruiming Ivicke’.

Lokaal Wassenaar was één van de partijen die tegenstemde. Dit betekent niet dat wij opeens positief staan ten opzichte van kraken. Ons primaire belang is het behoud van het cultuurgoed Ivicke. De motie voegt daar naar ons oordeel niets aan toe. Ook is er weinig rechtsgrond daar het initiatief tot ontruiming niet bij de gemeente, maar primair bij de eigenaar ligt. Daarnaast vindt het in de motie gevraagde overleg met instanties reeds plaats.

Alhoewel de motie niet vraagt om onmiddellijke ontruiming is dit ook niet wenselijk. Wij zien vooralsnog het laten zitten van de krakers als de minst slechte keuze voor het behoud van het monumentale pand. Bewoning verdient de voorkeur boven leegstand al is het maar omdat er dan enige vorm van verwarming is en het pand waar mogelijk wind -en waterdicht wordt gehouden. Ook deskundigen op dit gebied spreken deze voorkeur uit. Daarnaast fungeren de bewoners als brandwacht.

Wij zien de krakers bij voorkeur vrijwillig vertrekken op het moment dat dit nodig is voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Indien er geen bereidheid daartoe is, komt daarna pas handhaving aan de orde.
Ontruiming nú en misschien later een nieuwe kraak door een meer radicale groep helpt ons ook niet.
De opdracht voor de gemeenteraad en B&W blijft dus primair het voorkomen van verdere verkrotting van Ivicke en ingrijpen daar waar de openbare orde wordt verstoord.

Het behoud van Ivicke en alles wat met het kraken samenhangt, heeft de volle aandacht van de burgemeester. In gesprekken met de krakers is duidelijk gemaakt waar de grenzen liggen. Hij heeft in deze dan ook het volle vertrouwen van Lokaal Wassenaar. Oproep tot vervolging van de krakers in een motie kan alleen maar leiden tot verstoring van de opgebouwde goede relatie.

Website bijgewerkt op 23 september 2019

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

23-09-2019

Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 17 oktober wordt de eerstvolgende ALV gehouden. Aanvang 20.00 uur. De locatie wordt binnenkort toegevoegd.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.