Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Veel leden van Lokaal Wassenaar! wonen al heel lang in Wassenaar en hebben een warme band met het dorp.
Zij zijn betrokken bij het wel en wee, hebben een mening en zetten zich in voor een mooie, groene en sociale leefomgeving.

Voor Wassenaarders door Wassenaarders

Doelstelling Lokaal Wassenaar!

Lokaal Wassenaar! stelt zich ten doel om 

  1. de belangen te behartigen van Wassenaar, de Wassenaarse bevolking en de Wassenaarse gemeenschap, geheel onafhankelijk van landelijke politieke partijen en in de breedste zin van het woord
  2. het bevorderen van een transparant, doelmatig en controleerbaar bestuur en een efficient en effectief beleid van de gemeente Wassenaar.

Wij doen dat met deskundige raads- en commissieleden en wethouder. 

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

10-10-2021

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 27 oktober zal er om 19.30 uur in de Warenar een ALV worden gehouden. Deze ALV zal vrijwel geheel in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen staan.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.