Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme

Onze vertegenwoordiging in raad en college van B&W

Lokaal Wassenaar heeft met drie leden zitting in de gemeenteraad van Wassenaar. De fractie wordt ondersteund door twee commissieleden.

Lokaal Wassenaar is met een wethouder vertegenwoordigd in het College van B&W.

drs. Jeroen Gankema, fractievoorzitter

 

Email: jeroen.gankema@lokaalwassenaar.nl

mr. Maria Bellekom - Vogels

 


Email: maria.bellekomvogels@lokaalwassenaar.nl

ir. Bart BoonEmail: bart.boon@lokaalwassenaar.nl

Onze commissieleden

Annemarie de Raad, LBB

 

Email: annemarie.deraad@lokaalwassenaar.nl

Berry Vrijburg

 

 

Email: berry.vrijburg@lokaalwassenaar.nl

Onze wethouder

mr. Inge Zweerts de Jong

Portefeuillehouder Participatie, Jeugd en Sport
2e locoburgemeester

Portefeuilles:

Jeugdzorg
Participatie
Welzijn en Wijken
Volksgezondheid (GGD)
WerkOrganisatie DuivenVoorde (WOVD)
Diversiteit
Bibliotheek (mede in relatie tot laaggeletterdheid)
Sport
Subsidiebeleid algemeen

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden
Lid van het bestuur van het Inkoopbureau H10
Lid van de gemeenschappelijke regeling Kust, Duin en Bollenstreek

Email: inge.zweertsdejong@lokaalwassenaar.nl

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

30-03-2022

Maandelijkse inloop

Iedere laatste donderdag van de maand, vanaf 17.00 uur, inloop in bar het Ruime Sop. U kunt dan in gesprek gaan met onze raadsleden, commissieleden en wethouder.

Van Zuylen van Nijeveltstraat 100

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.